Бидний тухай

Манай Шидэт хаант улс цэцэрлэг нь “Хүүхэд бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа” уриатайгаар Зөв Монгол хүүхэд төлөвшүүлэхийг зорилтоо болгон ажиллаж байгаа.

Манай цэцэрлэг нь сэтгэн бодох чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөр, нас насны хүүхдийн чийрэгжүүлэх хөтөлбөр, эцэг эхчүүдийн хамтарсан сургалт, гадаад хэлний сургалт гэх мэт олон хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэдэг. 2-5 настай бүлэгтээ элсэлт авч байгаа, анги дүүргэлт 15 хүүхэдтэй.

“Хүүхэд бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа” уриатайгаар Зөв Монгол хүүхэд төлөвшүүлэхийг зорилтоо болгон ажиллаж байгаа.