Category "Хүүхдийн хөгжил"

с12 2016

Ээжүүдээ амласан ёсоороо хүүхдийн тархийг хэрхэн хөгжүүлэх талаар мэдээлэл орчуулж орууллаа.
Тархины 2эсийг хооронд нь холбож мэдээлэлийг дамжуулдаг эдийг бүрэн хөгжүүлж өгдөг зүйлийг Синапис гэдэг.Энэ Синаписийн тоо нь хүүхэд
төрснөөс 1нас хүртэл маш хүчтэй өсөөд 3насанд хамгийн оргилдоо хүрч түүнээс хойш бага багаар багасанa..Тэгэхээр 3нас хүртлэх хүүхэд тархиндаа хийсэн мэдээлэл мэдлэг хойшдын амьдралын суурыг тавьж өгдөг….

[…]

с12 2016

1. Хүүхэд гэж хүний төрснөөсөө эхлэн бие даах насанд хүрэх хүртэлх хүүхэд насны тодотгол юм.
2. Дэлхийн хэмжээнд нэг эмэгтэй амьдралынхаа туршид дунджаар 6 хүүхэд төрүүлдэг байна.
3. Төрөлт хамгийн ихтэй газар нь Нигери бөгөөд нэг эмэгтэй 8 хүүхэд төрүүлдэг. Харин хамгийн бага нь Сингапур бөгөөд нэг эмэгтэй нэг хүүхэд төрүүлдэг аж.

[…]